ลองมาดูกันว่าเราอัพเดทอะไรไว้ให้ท่านบ้าง..

เพิ่มการตั้งค่าฐานข้อมูล และส่วนของการ Update program

  • แก้ไขที่จัดเก็บข้อมูลได้
  • สำรองข้อมูลได้
  • Update new version ได้
SmeasyDoc

เพิ่มความสามารถการแก้ไขแบบฟอร์มเอกสาร โดยมีวิธีการทำงานคร่าวๆ ดังนี้

1. การแก้ไขแบบฟอร์ม
SmeasyDoc
2. แสดงหน้า Design เอกสารที่เลือก
SmeasyDoc
3. สังเกตว่า ส่วนไหนแก้ไขได้ หรือไม่ได้จากตัวอย่างด้านล่าง
SmeasyDoc
4. หากต้องการแก้ไขช่องได ให้คลิกเลือก แล้วมาแก้ในส่วนของ Property Grid ถ้าต้องการเคลื่อนย้ายตำแหน่ง สามารถลากวางได้เลย
SmeasyDoc
5.แสดงขั้นตอนการ save file
SmeasyDoc
6. ปิดเปิดโปรแกรมใหม่ ก็จะเห็นไฟล์ที่สร้างขึ้นมา อย่าลืมกฏการตั้งชื่อไฟล์ด้วยครับ
SmeasyDoc

SmeasyDoc
มาดูกันว่ามีอะไรใหม่ใน Version นี้บ้าง

1. แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ
2. เพิ่มแบบฟอร์มเอกสารใบเสนอราคา ที่มีรูปภาพ
SmeasyDoc
3. กำหนดที่จัดเก็บรูปภาพได้
SmeasyDoc
4. แก้ไข Font สระไม่แสดงเวลา Export เป็น PDF
5. สามารถพิมพ์เอกสารได้มากสุดที่ละ 3 ชุด (สำเนา)
SmeasyDoc

มาดูกันว่ามีอะไรใหม่ใน Version นี้บ้าง

1. แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ
2. ที่หน้าเสนอราคา สามารถให้ส่วนลดสินค้ารายชิ้นได้
3. เพิ่มแบบฟอร์มเอกสารใบเสนอราคา ที่มีส่วนลด
SmeasyDoc
SmeasyDoc

มาดูกันว่ามีอะไรใหม่ใน Version นี้บ้าง

1. แก้ไขข้อผิดพลาดต่างๆ
2. สามารถแนบไฟล์รูปลายเซ็นต์ในเอกสารได้
3. สามารถเลือกแบบฟอร์มเอกสารได้แล้ว และยังสามารถ download แบบฟอร์มต่างๆ ที่จะเพิ่มเติมในอนาคตได้

มาดูกันว่ามีอะไรใหม่ใน Version นี้บ้าง
version นี้แก้ไขเพื่อรองรับกับกฏใหม่ของสรรพกรครับ คือ

1. หน้าลูกค้า เพิ่มข้อมูลหมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษี
2. หน้าเอกสารทั้งหมดเพิ่มส่วนแสดงข้อมูล หมายเลขประจำตัวผู้เสียภาษีของลูกค้า

มาดูกันว่ามีอะไรใหม่ใน Version นี้บ้าง

1. เพิ่มการค้นหาด้วย ปี และ เดือน เข้ามาครับ จะได้เข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว
SmeasyDoc
2. สามารถตั้งค่ารหัสพนักงานให้รันอัตโนมัติได้
3. สามารถกำหนดได้ว่า จะให้ซ่อนหรือแสดงภาษีได้ (ซ่อนจากหน้าเอกสาร)
SmeasyDoc
4. ที่หน้าใบเสร็จรับเงิน สามารถเพิ่มข้อมูลยอดชำระแล้ว เพื่อที่จะได้ตัดจากยอดชำระเต็มได้
SmeasyDoc
5. สามารถแนบไฟล์ลายเซนต์ได้แล้ว โดยไฟล์ควรมีขนาดอยู่ที่ กว้าง 232 px สูง 28 px
SmeasyDoc


คำเตือน!! กรุณาทดลองใช้งานโปรแกรมให้ครบทั้งหมดก่อนตัดสินใจซื้อ เนื่องจากซื้อแล้วทางเราจะไม่รับคืนทุกกรณี หากท่านใดสนใจผลิตภัณฑ์หรือมีคำถามเพิ่มเติม สามารถติดต่อเราได้ทาง Facebook เพื่อความสะดวกและรวดเร็วในการตอบคำถาม (คลิ๊กเลย!!) ได้ตลอดเวลา

ขอขอบคุณทุกท่านที่สนใจผลิตภัณฑ์ของเราทีมงาน SMEasy-Doc